Driving-Fun.com is de grootste organisator van trackdays op circuits in binnen- en buitenland.
Onder de noemer DFCharity steunen wij enkele goede doelen.

Droomautodag

Eén van onze eigen initiatieven is de Droomautodag. Op deze dag geven wij zieke kinderen een dag om niet te vergeten! Het hoogtepunt is meerijden is de gaafste auto's op een echt circuit. Op de website van Droomautodag leest u meer over dit evenement en kunt u donateur worden.